Kinh tế Trung Quốc: Các xu hướng lớn và thị trường bất động sản

1. Bối cảnh mới của kinh tế Trung Quốc 2023 – 2027
2. Kinh tế Trung Quốc, chính trị học của thị trường bất động sản Trung Quốc
3. Các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp bất động sản
4. Chính sách mới và tác động đối với thị trường bất động sản Trung Quốc
5. Việt Nam – Trung Quốc: sơ lược về quan hệ kinh tế và ảnh hưởng tới thị trường bất động sản

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

1. Bối cảnh mới của kinh tế Trung Quốc 2023 – 2027

Trung Quốc tăng trưởng chậm lại: tất yếu được báo trước

Đặc điểm chính của Báo cáo chính trị Đại hội 20

2. Kinh tế chính trị học của thị trường BĐS Trung Quốc

Kinh tế chính trị học của việc phát triển bất động sản

Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong đầu tư và tạo ra tăng trưởng kinh tế

3. Các kênh huy động vốn cho bất động sản

Các mô hình huy động tài chính từ ngân hàng đất

Ngân hàng bóng mờ (shadow banking)

Cơ cấu vốn huy động của các nhà phát triển BĐS

4. Chính sách mới và tác động đối với thị trường bất động sản

Dòng thời gian của chính sách bất động sản: thắt chặt 2010, 2013, 2016, 2021

Chính sách thắt chặt và tác động đến giá nhà

Thị trường tài sản: “Nhà là để ở, không phải là để đầu cơ” và ba lằn ranh đỏ

5. Việt Nam – Trung Quốc: sơ lược về quan hệ kinh tế và ảnh hưởng tới thị trường bất động sản

Có thể bạn quan tâm

Products not found