Previous slide
Next slide

Luận án Cấu trúc không gian đô thị 2017

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nhận thức được sự nghiệp phát triển đô thị và hệ thống đô thị ở nước ta là một quá trình phức tạp, cần có sự tham gia của nhiều người, nhiều ngành, trong đó có vai trò quan trọng của các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nghiên cứu sinh mong muốn được góp sức mình và mạnh dạn đặt vấn đề nghiên cứu về cấu trúc KGĐT có khả năng thích ứng với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở nước ta, góp phần vào sự nghiệp phát triển đô thị ở nước ta bền vững và có bản sắc. Thật vậy, như một quy luật, đô thị trong quá trình phát triển luôn biến đổi để thích nghi. Do đó, nghiên cứu về ĐTH, hay cụ thể hơn là về quá trình chuyển hóa KGĐT để nắm được quy luật chuyển hóa và giá trị cũng như khả năng thích ứng của KGĐT trong quá trình phát triển là cần thiết. Trên cơ sở đó đề xuất các nguyên tắc thiết lập cấu trúc KGĐT thích ứng trong điều kiện Việt Nam.Hy vọng kết quả nghiên cứu đề tài luận án: “Cấu trúc không gian đô thị thích ứng trong quá trình chuyển hóa không gian đô thị Việt Nam. (Lấy Hà Nội làm ví dụ nghiên cứu)” có thể góp phần trong sự nghiệp quy hoạch đô thị ở nước ta theo hướng bền vững và có bản sắc.

Thông tin chi tiết

Đô thị Việt Nam đang trong quá trình phát triển nhanh hơn bao giờ hết trong lịch sử. Xuất hiện nhiều hình thái không gian đô thị (KGĐT) với cách tư duy quy hoạch khác nhau. Nhiều thành công, cũng không ít hạn chế. Kết quả là cho đến nay hình thái cấu trúc KGĐT Việt Nam còn thiếu tính thống nhất và đặc trưng. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để tạo lập cấu trúc không gian đô thị Việt Nam thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội mới, vừa phát triển bền vững và vừa có bản sắc văn hóa? Như một quy luật, đô thị trong quá trình phát triển luôn biến đổi để thích nghi. Do đó, Luận án Cấu trúc không gian đô thị (ĐTH), hay cụ thể hơn là về quá trình chuyển hóa KGĐT để nắm được quy luật chuyển hóa và giá trị cũng như khả năng thích ứng của KGĐT trong quá trình phát triển là cần thiết. Trên cơ sở đó đề xuất các nguyên tắc tạo lập cấu trúc KGĐT thích ứng trong điều kiện Việt Nam.Thế giới chứng kiến sự kiện đặc biệt khi dân số đô thị trên toàn cầu đã vượt qua ngưỡng 50% vào năm 2008. ĐTH có xu hướng chuyển dịch từ các nước phát triển đến các quốc gia đang phát triển. Tỉ lệ ĐTH ngày càng tăng và dao động từ 15% – 80% tuỳ thuộc vào điều kiện của từng nước.

Có thể bạn quan tâm