Previous slide
Next slide

Luật Đấu thầu – Bản sách 2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Ngày 17/7/2023, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đấu thầu số 22/2023/GH15 với nhiều nội dung được sửa đổi và bổ sung so với quy định hiện hành. Luật Đấu thầu 2023 tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn, tạo dựng nền tảng pháp lý mới, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng vốn của Nhà Nước.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm