Previous slide
Next slide

M&A: Căn bản

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 401

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Qúy III năm 2009

Thông tin chi tiết

Mua bán và sáp nhập (M&A) là một chiến
lược mở rộng và phát triển hữu hiệu đối
với nhiều doanh nghiệp. Đó là lý do giải
thích tại sao trong thế giới M&A phức tạp
hiện nay, những nhà quản trị lại cần có
một cuốn cẩm nang đáng tin cậy và dễ sử
dụng để nâng cao tối đa giá trị kinh doanh
và tài chính bằng cách giảm thiểu các chỉ
phí và tránh những nguy cơ tiềm ẩn trong
mỗi thương vụ M&A.

M&A Căn bắn cung cấp những thông tin
cần thiết, bao gồm:

* Chí tiết về M&A và những quy trình liên
quan

* Những bài học và hướng dẫn cơ bản
trong lằn đầu tiên thực hiện một thương vụ
M&A

* Những sự kiện, quy trình và vấn đề quan
trọng mà Bên Bán và Bên Mua cần phải
xem xét.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

 

Có thể bạn quan tâm