Previous slide
Next slide

Market report Q3/2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Number of pages: 16

Format: PDF

Release date: 2023

Thông tin chi tiết

Market report Q3/2023

CPI In Q3/2023, the consumer price index increased by 2.89% YoY. In the 9 months
of 2023, CPI increased by 3.16% YoY; Core inflation increased by 4.49% YoY. In general,
the inflation rate is being controlled according to the scenario (4.5%) as expected
by the National Assembly in the Resolution on the socio-economic development plan
in 2023.

GDP Vietnam’s GDP growth rate reached 5.33% YoY in Q3/2023 and 4.24% YoY in 9 months of
2023. This result was achieved thanks to the implementation of governmental policies
aimed at providing support and removing obstacles encountered by both enterprises
and individuals. TMS Consultancy has forecasted Vietnam’s GDP will reach 6% in
2023 and 6.5% in 2024

 

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm