Previous slide
Next slide

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội đối với đối tượng là học sinh, sinh viên

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội đối với đối tượng là học sinh, sinh viên

  1.  Áp dụng cho đối tượng đang là học sinh sinh viên.
  2. Gửi cơ sở đào tạo nơi người đăng ký thuê nhà ở xã hội đang học tập.
  3. Ghi tên cơ sở đào tạo.
  4.  Tối đa không quá 05 năm.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm