Previous slide
Next slide

Mẫu giấy xác nhận về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại khoản 5,6 và 7 – Điều 49 – Luật Nhà ở

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mẫu giấy xác nhận về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại khoản 5,6 và 7 – Điều 49 – Luật Nhà ở

  1. Mẫu này chỉ áp dụng đối với trường hợp người kê khai đã được xác nhận về đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trước ngày Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành nhưng chưa có xác nhận về điệu kiện thu nhập.
  2. Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.
  3. Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người kê khai.
  4. Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê khai.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm