Nhìn lại 2022 – Triển vọng thị trường vốn 2023

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Khi thực hiện báo cáo Nhìn lại 2022 và Triển vọng Thị trường Vốn 2023, chúng tôi vẫn phải liên tục cập nhật những diễn biến mới về chính sách và hoạt động thị trường dù mới qua Tết Quý Mão 2023, bao gồm tình hình một số doanh nghiệp chậm trả nợ lãi và gốc trái phiếu, và những điều chỉnh trong Dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Điều này cho
thấy mức độ biến động rất lớn của thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng với nỗ lực của mình, báo cáo của FiinRatings sẽ là một trong những tài liệu súc tích, đầy đủ và khách quan nhất để những người quan tâm đến thị trường trái phiếu như các chuyên gia, các chuyên viên phân tích, cơ quan quản lý hay thành viên thị trường có thể nắm được những sự kiện trong một năm 2022 đầy biến động và hướng tới năm 2023 với nhiều tiềm năng cũng như thử thách.
Với nội dung cô đọng và chuyên sâu, chúng tôi sẽ khái quát những sự kiện nổi bật trong năm trên thị trường, từ đó dành tâm điểm chú ý tới các nhóm ngành phát hành trái phiếu chủ đạo như ngành
Bất động sản, Điện, Ngân hàng, và Chứng khoán. Sau đó, chúng tôi xin gửi gắm dự báo của FiinRatings về bức tranh thị trường năm 2023, cùng lời kết mang màu sắc tương đối lạc quan về sự phát triển sâu rộng của thị trường.

Có thể bạn quan tâm