Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau – 2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Cà Mau biên soạn và xuất bản hàng năm. Cuốn sách gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; những số liệu thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.

Thông tin chi tiết

Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau năm 2022, số liệu được biên soạn trong 5 năm ( 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế – hành chính, dân số – lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất – kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế – xã hội chủ yếu trong tỉnh. Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê.

Có thể bạn quan tâm