Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng – 2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Để đáp ứng yêu cầu sử dụng số liệu thống kê trong công tác xây dựng kế hoạch, lập chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng biên soạn và xuất bản cuốn “ Niên giám Thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2022”.

Thông tin chi tiết

Niên giám Thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2022 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Cao Bằng. Hệ thống số liệu trong cuốn niên giám được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định của ngành Thống kê Việt Nam. Bên cạnh các biểu số liệu, niên giám thống kê còn bao gồm phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu và đánh giá tổng quan tình hình tại mỗi phần.

Có thể bạn quan tâm