Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai – 2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Gia Lai biên soạn và xuất bản hàng năm. Cuốn sách gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; những số liệu thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.

Thông tin chi tiết

Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai năm 2022, bao gồm số liệu từ năm 2018-2022 (Gồm số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế – hành chính, dân số – lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất – kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế – xã hội chủ yếu trong tỉnh. Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê.

 

Có thể bạn quan tâm