Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Quãng Bình năm 2021

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Niên giám thống kê tỉnh Quãng Bình năm 2021

 • Lời nói đầu
 • Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội năm 2021

Thông tin chi tiết

Lời nói đầu

Tổng quan tình hình kinh tê – xã hội năm 2021

 1. Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
 2. Dân số và lao động
 3. Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm
 4. Đầu tư và xây dựng
 5. Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
 6. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 7. Công nghiệp
 8. Thương mại và du lịch
 9. Chỉ số giá
 10. Vận tải, bưu chính và viễn thông
 11. Giáo dục và đào tạo
 12. Y tế, văn hóa, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, khoa học công nghệ và tư pháp

Có thể bạn quan tâm