Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế -2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế biên soạn và xuất bản hàng năm, nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế qua một số năm.

Thông tin chi tiết

Niên giám Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 bao gồm số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và số liệu sơ bộ Các chỉ tiêu thống kê trong cuốn Niên giám được thu thập, tổng hợp, tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê hiện nay. Một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp được hiệu chỉnh theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố cho các tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm