Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc – 2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồm phần tổng quan đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2022.

Thông tin chi tiết

“Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022” gồm các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022 được sắp xếp theo 11 chuyên đề, trong đó số liệu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Các chỉ tiêu đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu được tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê, các báo cáo thống kê chuyên ngành; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính toán trên phạm vi cả nước và công bố cho cấp tỉnh thống nhất sử dụng.

Có thể bạn quan tâm