Previous slide
Next slide

Phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng tại Hà Nội 2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 204/ TTr- SXD ngày 10 tháng 8 năm 2023 về cập nhật Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt, gồm:

  • Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
  • Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Hà Nội 2021-2025
  • Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố

Thông tin chi tiết

Quyết định Phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng tại Hà Nội 2023:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Điều 2.Nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bổ sung tương ứng vào các Quyết định số 1186/ QD-UBND ngày 23/2/2023, số 5063/ QĐ-UBND ngày 19/12/2022, số 4962/ QĐ – UBND ngày 9/12/2022 của UBND Thành phố

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Có thể bạn quan tâm