Previous slide
Next slide

Quản trị doanh nghiệp và Môi trường – Xã hội – Quản trị

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 6

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:9/10/2023

Thông tin chi tiết

Quản trị Doanh nghiệp (Corporate Governance – CG) là một bộ quy tắc chính sách, cơ chế và quy trình xác định cách thức chỉ đạo và kiểm soát vận hành của một Doanh nghiệp hay
một tổ chức; và có thể gọi là “Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ”. Nó đảm bảo rằng ban quản trị (và quản lý) doanh nghiệp hành động vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và các bên liên
quan khác, đồng thời tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của pháp luật.
Mọi doanh nghiệp, không kể kích thước hoặc ngành nghề, đều cần có hệ thống này. Lý do chính là giúp định hình tổ chức được điều hành và quản lý hiệu quả và phát triển theo định
hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh và sứ mệnh phát triển. Tuy nhiên, hệ thống và cấp độ của CG có thể thay đổi tùy thuộc kích thước, loại hình và lĩnh vực đang hoạt động của
doanh nghiệp.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm