Previous slide
Next slide

Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kì 2021-2030

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 125

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 14/9/2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kì 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Nguyên tắc lập quy hoạch

 1. Quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các
  Nghị quyết có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội. Tuân thủ các định hướng quy
  hoạch Quốc gia, quy hoạch Vùng và quy hoạch Ngành quốc gia
 2. Khẳng định vị trí đầu não, hội tụ tinh hoa, vai trò dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội.
 3. Cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra trong sứ mệnh, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Thủ
  đô đến năm 2050 bằng các mô hình và phân bố không gian phát triển.
 4. Quy hoạch Thủ đô được lập theo nguyên tắc có tính “động” linh hoạt, tính “mở” để
  thích ứng nhanh và tính “thông minh”.
 5.  Quy hoạch Thủ đô chỉ ra định hướng và các quy chuẩn để làm căn cứ cho Quy hoạch
  Chung Thủ đô triển khai cụ thể hóa
  Khoản 3 Điều 29 Luật Luật số quy định: “Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương
  cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không
  gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho thành
  phố trực thuộc trung ương;”
————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm