Previous slide
Next slide

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021–2030

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Việc thực hiện các quy hoạch “chiến lược” của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011–2020, trong đó Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ–TTg ngày 31/12/2013, đã đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2020 được duy trì ở mức cao, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt gấp 2,7 lần so với năm 2011, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao tỷ trọng khu vực chế biến chế tạo và dịch vụ, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông với việc đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống đường bộ cao tốc, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã góp phần tăng cường sự kết nối giữa Quảng Ninh với các địa phương, các hành lang kinh tế trong nước và kết nối với khu vực, thế giới.

Thông tin chi tiết

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật đã nêu ở trên, Quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV ngày 27/9/2020 và Chương trình hành động số 01–CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.Bên cạnh đó, hầu hết các quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh đã hết thời gian thực hiện (đến năm 2020), do đó cần phải tiến hành xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Luật Quy hoạch và bối cảnh mới.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

 

Có thể bạn quan tâm