Previous slide
Next slide

Quyết định 2141/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án thí điểm khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính như sau:

  1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500.
  2. Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch:
  3. a) Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  1. b) Ranh giới lập quy hoạch:

– Phía Đông giáp với Quốc lộ 3;

– Phía Tây giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m;

– Phía Nam giáp với đường quy hoạch và công viên Kim Quy;

– Phía Bắc và Đông Bắc giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 25m.

  1. c) Quy mô diện tích đất và dân số:

– Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết khoảng: 44,72ha.

– Dân số dự kiến khoảng 12.500 người.

  1. Mục tiêu:

– Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

– Xây dựng hoàn chỉnh một khu nhà ở xã hội tập trung, bổ sung vào quỹ nhà ở của thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở.

– Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu của Khu nhà ở và địa phương.

– Tạo lập môi trường cảnh quan văn minh đô thị khu vực, tạo sức hút phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã xác định, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư; Chính quyền thực hiện quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai…

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm