Previous slide
Next slide

Quyết định Số: 5063/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển NOXH TP. Hà Nội 2021-2025

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo (giai đoạn 2016-2020) đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 28/11/2014; trong đó xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.220.861 m2 sàn, trong đó:

– 4.676.330 m2 sàn nhà ở xã hội cho 9 đối tượng quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

– 567.539 m2 sàn nhà ở công nhân;

– 976.922 m2 sàn nhà ở cho sinh viên

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm