Previous slide
Next slide

RealCom_2021_KCN Viet Nam

Khu công nghiệp Việt Nam_ Chu kỳ mới, thời vận mới.

 • Thế giới đang thay đổi mạnh mẽ, sự phát triển công nghệ, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư đa dạng vào Việt Nam.
 • Sự ảnh hưởng của Covid 19 gây nhiều vấn đề khó khăn cho các khu công nghiệp.

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 10/2021

 • Công nghiệp chế biến, chế tạo: 5,823 triệu USD vs 442
 • Dự án CN CB/CT mới chiếm 45% trên tổng số 13,019 triệu USD vốn đăng ký cấp mới.

 

Khu công nghiệp Việt Nam 2021

 • Khu kinh tế: có 25 KKT cử khẩu và 19 KKT ven biển.
 • Khu công nghiêp: Quy hoạch 563 KCN với 210,9 Nghìn ha
 • Đến năm 2020, cả nước có 968 cụm công nghiệp với diện tích 30,192 ha.

Mô hình phát triển khu công nghiệp

 • Có 3 mô hình phát triển: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu công nghiệp chuyên sâu,                 khu công nghiệp hỗ trợ, Khu công nghiệp sinh thái, Khu công nghiệp đa ngành.
 • Các vấn đề tồn tại: ô nhiễm môi trường, nguồn lao động, mặt bằng, logistic…

Hệ thống xúc tiến đầu tư hiệu quả

 • Xúc tiến đầu tư khu: bất động sản, phương pháp bán hàng B2B, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, xúc tiến đầu tư.
 • 7P trong xúc tiến đầu tư có 3 cấp độ: Thị trường, vận hành, quản trị.
 • 7 giai đoạn thu hút đầu tư: phải đáp ứng yêu cầu đúng+ đủ+nhiều.

Có thể bạn quan tâm