Previous slide
Next slide

RealCom_2021_KCN Viet Nam

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Khu công nghiệp Việt Nam_ Chu kỳ mới, thời vận mới.

 • Thế giới đang thay đổi mạnh mẽ, sự phát triển công nghệ, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư đa dạng vào Việt Nam.
 • Sự ảnh hưởng của Covid 19 gây nhiều vấn đề khó khăn cho các khu công nghiệp.

Thông tin chi tiết

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 10/2021

 • Công nghiệp chế biến, chế tạo: 5,823 triệu USD vs 442
 • Dự án CN CB/CT mới chiếm 45% trên tổng số 13,019 triệu USD vốn đăng ký cấp mới.

 

Khu công nghiệp Việt Nam 2021

 • Khu kinh tế: có 25 KKT cử khẩu và 19 KKT ven biển.
 • Khu công nghiêp: Quy hoạch 563 KCN với 210,9 Nghìn ha
 • Đến năm 2020, cả nước có 968 cụm công nghiệp với diện tích 30,192 ha.

Mô hình phát triển khu công nghiệp

 • Có 3 mô hình phát triển: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu công nghiệp chuyên sâu,                 khu công nghiệp hỗ trợ, Khu công nghiệp sinh thái, Khu công nghiệp đa ngành.
 • Các vấn đề tồn tại: ô nhiễm môi trường, nguồn lao động, mặt bằng, logistic…

Hệ thống xúc tiến đầu tư hiệu quả

 • Xúc tiến đầu tư khu: bất động sản, phương pháp bán hàng B2B, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, xúc tiến đầu tư.
 • 7P trong xúc tiến đầu tư có 3 cấp độ: Thị trường, vận hành, quản trị.
 • 7 giai đoạn thu hút đầu tư: phải đáp ứng yêu cầu đúng+ đủ+nhiều.

Có thể bạn quan tâm