Kinh tế vĩ mô, tài chính và thị trường bất động sản 2022-2023 và Giải pháp đối với doanh nghiệp bất động sản

1. Kinh tế thế giới và Việt Nam 2022-2023
2. Tài chính, xu hướng lãi suất và tỷ giá
3. Một số dự báo thị trường bất động sản 2023
4. Giải pháp đối với doanh nghiệp bất động sản

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

1. Kinh tế thế giới và Việt Nam 2022-2023
Khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu
Tóm tắt tình hình kinh tế thế giới 2022-2023
Kinh tế Việt Nam 2022-2023
Triển vọng kinh tế VN năm 2022-2023
2. Tài chính, xu hướng lãi suất và tỷ giá
Xu hướng lãi suất và tỷ giá
Tác động của việc tăng lãi suất
3. Một số dự báo thị trường bất động sản 2023
Nguyên nhân chính của sự sụt giảm thị trường BĐS 2022-2023
Một số vấn đề lớn cần quan tâm từ nay đến hết năm 2022 và 2023
Một số dự báo thị trường năm 2023
4. Giải pháp đối với doanh nghiệp bất động sản
– Cơ cấu lại, kiểm soát rủi ro dòng tiền, lãi suất, tỷ giá…;
– Chủ động tìm hiểu, tiếp cận Chương trình phục hồi (nhà là các chương trình nhà xã hội, nhà ở công nhân, chung cư cũ…);
– Có phương án cụ thể, khả thi đối với TPDN đáo hạn 2023-2024;
– Đa dạng hóa nguồn vốn (tín dụng, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, REIT…)
– Thích ứng, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro (nhất là rủi ro pháp lý, tài chính);
– Phục hồi xanh, tăng trưởng xanh  BĐS xanh đang là xu thế
– Chuyển đổi số, đón đầu xu hướng mới
– Từ nay đến hết 2022 và 2023: vững tâm vượt khó, nền tảng tương lai!!

Có thể bạn quan tâm

Products not found