Previous slide
Next slide

THÀNH PHỐ TOÀN CẦU T6/2023

1,000,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phố toàn cầu là một khái niệm của tổ chức Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC), ban đầu có cơ sở tại Đại học Loughborough, đưa ra. Khái niệm này bao hàm sự thừa nhận rằng thành phố đó có ảnh hưởng hữu hình và trực tiếp trên nền kinh tế toàn cầu thông qua các phương tiện kinh tế xã hội, văn hóa, chính trị mà các thành phố bình thường khác không có.Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế phát triển tất yếu và ngày càng được mở rộng với nhiều cấp độ. Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cùng nhau tham gia các định chế kinh tế và tài chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế phát triển tất yếu và ngày càng được mở rộng với nhiều cấp độ. Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cùng nhau tham gia các định chế kinh tế và tài chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thông tin chi tiết

Thành phố toàn cầu bao gồm 169 trang với kết cấu nội dung chia thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về thành phố toàn cầu

– Thuật ngữ

– Khái niệm

– Vai trò

– Đặc điểm

– Đặc trưng

– Chỉ số đánh giá toàn cầu

– Phân loại

– Các thành phố có ảnh hưởng nhất trên thế giới

Chương 2: Thành phố toàn cầu trên thế giới: London, New York, Thượng Hải, Bắc Kinh, Đài Bắc

Chương 3: Thành phố toàn cầu tại Việt Nam

 

 

Có thể bạn quan tâm