Previous slide
Next slide

Thị trường Bất động sản Thương mại Trung Quốc 2022

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thị trường bất động sản thương mại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hơi phân mảnh với sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty. Một số công ty lớn có thể kể đến như Wanda Group, GreenLand Group, Seazen, CapitalLand,… Đặc điểm của thị trường là sự hiện diện của những công ty lớn và những công ty mới nổi trên thị trường. Đồng thời, những người chơi trên thị trường bất động sản nhà ở cũng đang đa dạng hóa để đầu tư vào thị trường bất động sản thương mại ở Trung Quốc. đầu tư nước ngoài đã tăng vào thị trường do các công ty nước ngoài cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh.

Thông tin chi tiết

Thị trường Bất động sản Thương mại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trên 6% trong giai đoạn 2022-2027 dự báo.

COVID-19 đã có một tác động đáng kể đến thị trường bất động sản thương mại của Trung Quốc. Thứ nhất, tỷ lệ trống của các văn phòng và trung tâm mua sắm đã đạt mức cao ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Thứ hai, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại có tác động đến nhu cầu kinh doanh và thuê văn phòng và trung tâm mua sắm, thứ ba, dòng khách hàng giảm, tác động đến giá thuê trung tâm mua sắm. Người ta ước tính rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bình thường hóa vào năm 2022, với mức tăng trưởng GDP khoảng 5% yoy. Các chính sách phản chu kỳ và chuyển đổi cơ cấu đang được thực hiện để đảm bảo tăng trưởng bền vững.Tỷ lệ hấp thụ ròng của dịch vụ hậu cần ước tính vượt quá 6 triệu m2. năm thứ hai liên tiếp vào năm 2022, do sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, mở rộng dịch vụ hậu cần của bên thứ ba và sự ra đời của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Nhiều thành phố sẽ chuyển sang thị trường cân bằng hoặc thị trường thuận lợi cho địa chủ.

Có thể bạn quan tâm