VRES 2021_Bức tranh thị trường vốn bất động sản

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

1. Bức tranh nguồn vốn doanh nghiệp bất động sản
2. Chiến lược thu hút nhà đầu tư
3. Các lưu ý về tài chính kế toán để chuẩn bị cho việc chào bán chứng khoán

Có thể bạn quan tâm