Previous slide
Next slide

Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu HCM 2022

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đảm bảo là một phần quan trọng của Chương trình Tiêu chuẩn và Chứng nhận trái phiếu khí hậu và được các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá cao trong thị trường trái phiếu xanh. Khung Đảm bảo cho Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu đã được phát triển để cho phép:

  • Các cam kết đảm bảo được thực hiện trơn tru và hiệu quả;
  • Tự tin hơn vào tính nhất quán của các kết quả đảm bảo giữa các Đơn vị xác nhận khác nhau và giữa các loại Trái phiếu Khí hậu được Chứng nhận khác nhau;
  • Hiểu rõ hơn về những nghĩa vụ Bên phát hành trái phiếu cần thực hiện để sẵn sàng cho cam kết đảm bảo và những hạng mục Đơn vị xác minh sẽ kiểm tra;
  • Sự rõ ràng về mối quan hệ giữa Ban tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu và các Đơn vị xác minh.

Thông tin chi tiết

Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu của CBI (Climate Bonds Initiative): là một tổ chức quốc tế hoạt động nhằm huy động vốn toàn cầu cho các hành động khí hậu.Việc thực hiện các hoạt động này thông qua việc phát triển Hệ thống Chứng nhận và Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu, Cam kết Chính sách và Thông tin Thị trường.
-Tổ chức có 100+ đối tác là các Ngân hàng, Quỹ, Đơn vị cung cấp dữ liệu, Sàn chứng khoán.
– Đây là chứng nhận duy nhất được sử dụng rộng rãi trên 30 nước. Dấu Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu “Certification Mark”
được sử dụng để chỉ định trái phiếu xanh, các khoản cho vay xanh, và công cụ nợ xanh đã được chứng nhận.

Ngày 30/9/2022, diễn ra Hội thảo “Phát triển Thị Trường Trái phiếu xanh – Huy động Tài chính xanh cho Tăng trưởng xanh, bền vững”. Hội thảo do Tổ chức hợp tác phát triển của Cộng Hòa Liên bang Đức (GIZ) tổ chức, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các chuyên gia kinh tế – tài chính, các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm