Previous slide
Next slide

TỌA ĐÀM M&A: Thỏa thuận cổ đông trong giao dịch mua bán của phần và các vấn đề pháp lý

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 18

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 8/9/2023

Thông tin chi tiết

TỌA ĐÀM M&A: Thỏa thuận cổ đông trong giao dịch mua bán của phần và các vấn đề pháp lý

Một số điều khoản liên quan của Luật Doanh Nghiệp

  1. Khi nào cổ đông sở hữu cỏ phần và được thực hiện quyền cỏ đông ? Ð.124.4 và Ð. 66.5 NĐ131
  2. Điều cầm của Luật Doanh Nghiệp (Đ.16.2): – ngăn cản cổ đông thực hiện quyền
  3. Cổ phần phổ thông – cổ phần ưu đãi (Đ. 114, 115, 116, 117, 118)
  4. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ (Đ.138) – Có được ủy quyền cho HĐQT ?
  5. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT (Đ.153) – Có được ủy quyền cho TGĐ ?
  6. Quyền của cổ đông nhỏ (Đ. 115.5 — 166.1): 1% – 10%
————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai tọa đàm
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm