Previous slide
Next slide

Tóm tắt đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chiều ngày 12/5, Hội thảo về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được tổ chức với nhiều nội dung trao đổi liên quan dựa trên cơ sở các căn cứ chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn phát triển.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm