Previous slide
Next slide

Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn nước ngoài

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM
  1. Mối quan hệ tương tác giữa Luật KDBĐS, Luật Đầu tư và Luật Đất đai về điều kiện đầu tư, đăng ký thực hiện dự án mới
  2. Chuyển nhượng QSDĐ, tài sản trên đất, một phần hay toàn bộ dự án BĐS, đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
  3. Huy động vốn thực hiện dự án BĐS
  4. Một số ví dụ và thảo luận

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm