Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045

Báo cáo Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam dưới đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. CSIRO và Bộ Khoa học Công nghệ là đồng tác giả của báo cáo này. Một số kết quả ban đầu của dự án đã được trình bày tại hội thảo chuyên đề về Các xu thế chủ đạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2018 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Công nghiệp 4.0 do Ủy ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ Việt Nam đồng tổ chức.
Những kết quả này được các Bộ, ngành và người tham gia đánh giá cao. Trong buổi ra mắt dự án Aus4Innovation vào tháng 1 năm 2019, các kết quả của báo cáo một lần nữa được trình bày lại và nhận được đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á 

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Phần I Việt Nam ngày nay và Nền kinh tế số

 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM – MỘT CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG VỀ
  PHÁT TRIỂN
 2. KHÁI NIỆM VỀ NỀN KINH TẾ SỐ
 3. TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM

Phần II Tình hình Việt Nam hiện nay và tiềm năng phát triển kinh tế số

 1. XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
 2. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ SẴN SÀNG CHUYỂN
  ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT CHẾ TẠO

Phần III Các xu thế chủ đạo

Phần IV Kịch bản năm 2045

 1. Kịch bản 1. Truyền thống
 2. Kịch bản 2. Chuyển đổi số
 3. Kịch bản 3. Xuất khẩu số
 4. Kịch bản 4. Tiêu dùng số

Phần V Kết luận và Lộ trình phát triển

 

Có thể bạn quan tâm

Products not found