Previous slide
Next slide

Vấn đề pháp lý về nhà ở xã hội -T6/2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã đưa ra được một số quy định góp phần khắc phục những vấn đề còn hạn chế còn tồn tại trong Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, với các nội dung quy định về các vấn đề liên quan đến giá bán, chothuê, cho thuê mua nhà ở xã hội như trong Dự thảo hiện nay là chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khắc phục được các lỗ hổng

Thông tin chi tiết

Một trong những vấn đề quan trọng về vấn đề pháp lý về nhà ở xã hội để xây dựng và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về nhà ở xã hội (NƠXH) đó là phải làm rõ mục tiêu của chính sách này cũng như vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong việc đầu tư xây dựng NƠXH. Bài viết này sẽ tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia về chính sách, những vấn đề pháp lý về nhà ở xã hội.Từ đó, tác giả sẽ đưa ra một số luận cứ, nhằm xác định rõ ai nên là người chịu trách nhiệm chính cho việc phát triển NƠXH ở Việt Nam, và đưa ra một số giải pháp vĩ mô mang tính định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về NƠXH.Thực tế hiện nay cho thấy nhu cầu về nhà ở nói chung, đặc biệt là nhà ở xã hội rấtncao. Tuy vậy, nguồn cung thì hạn chế, chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu.

So với các tiêu chí được đưa ra trong các Nghị định số 71/2010/NĐ-CP,Nghị định số 188/2013/NĐ-CP có phần thắt chặt, cứng nhắc hơn khi thay vì con số diện tích bình quân dưới 8m2/người như trước đây thì Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngàyb20/10/2015 của Chính phủ yêu cầu phải dưới 10m2/người mới đáp ứng nhu cầu về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm