Previous slide
Next slide

Vận tải biển & Cảng biển: Cơ hội trong khó khăn

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Triển vọng tươi sáng hơn cho các công ty cảng biển giai đoạn 2023-2024

Ngành cảng biển Việt Nam sẽ tích cực hơn nhờ FDI vào Việt Nam trở lại mạnh
mẽ và một số hiệp định thương mại có hiệu lực. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng
container của Việt Nam sẽ tăng trưởng kép 8,6% giai đoạn 2022-30, trong đó
các cụm cảng Hải Phòng với tình trạng thừa cung giảm và cụm cảng Cái Mép
– Thị Vải đang được nâng cấp & có nhiều cơ chế ưu đãi có tiềm năng nhất
trong số các cụm cảng. Trong giai đoạn 2023-24, một số dự án mở rộng sẽ
được triển khai và đi vào hoạt động như Nam Đình Vũ giai đoạn 2, Gemalink
giai đoạn 2 của GMD (6.070 tỷ đồng) và cảng nước sâu của PHP (6.946 tỷ
đồng) sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cho doanh nghệp sở hữu.

Thông tin chi tiết

Năm 2023 nhiều thách thức đối với ngành vận tải biển và cảng biển

Chúng tôi cho rằng ngành cảng và vận tải biển toàn cầu sẽ gặp nhiều khó khăn
trong năm 2023 do suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
thương mại cũng như sản lượng vận tải biển. Tuy nhiên, vẫn có một vài yếu tố
hỗ trợ tích cực triển vọng ngành trong năm 2023, bao gồm: (1) tình trạng thiếu
container đã được giải quyết nhờ nguồn cung container bổ sung trong năm
2022, (2) Trung Quốc đang mở cửa trở lại, điều này sẽ thúc đẩy hoạt động
thương mại và tiêu dùng toàn cầu, (3) chúng tôi dự báo giá dầu Brent trung
bình sẽ duy trì ở mức khoảng 90 USD/thùng vào năm 2023, điều này sẽ giúp
giảm chi phí nhiên liệu cho các doanh nghiệp vận tải biển và thúc đẩy thương
mại toàn cầu. Trong bối cảnh tương đối phức tạp, chúng tôi cho rằng năm 2023
ngành vận tải và cảng biển toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm