Previous slide
Next slide

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – 2022

500,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tin chi tiết

Nhìn lại kết quả năm 2022,  vùng đồng bằng  sông Cửu Long tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của vùng là 8,5%. Trong đó, riêng GRDP nông nghiệp của vùng tăng trưởng 3,01%, đóng góp vào 32% GDP toàn ngành nông nghiệp.Tuy nhiên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tình trạng di dân ồ ạt, xuất khẩu nông sản chịu sự cạnh tranh gay gắt, hạ tầng giao thông yếu kém… Ngoài ra, yếu tố thị trường mang đến nhiều cơ hội, song cũng tạo ra nhiều thách thức, áp lực trong tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp, khả năng cạnh tranh, nhất là nguồn lao động. Hạ tầng giao thông yếu kém, thiếu kết nối, hạ tầng dịch vụ logistics yếu, dẫn đến chất lượng nông sản bị ảnh hưởng, thiếu khả năng cạnh tranh…Thu nhập bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ đạt 4,1 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức 4,5 triệu đồng/tháng của cả nước.

Có thể bạn quan tâm