Previous slide
Next slide

Báo cáo phát triển bền vững 2021

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 41

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về báo cáo phát triển bền vững 2021

Với những nô lực trong việc tăng cường hoạt động công bố thông tin và minh bạch hướng tới thực hành quản trị công ty theo thông lệ tiên tiến, Bimico tiếp tục thực hiện báo cáo phát triển bền vững độc lập với báo cáo thường niên. Trong đó, báo cáo phát triển bền vững năm 2021 của Bimico tập trung vào các vấn đề trọng yếu trên 3 khía cạnh: Kinh tế- Môi trường- Xã hội chưa được trình bày chuyên sâu trong báo cáo thường niên của công ty.

Kỳ báo cáo: Báo cáo Phát triển Bền vững của BIMICO được lập cho năm tài chính 2021 bắt đầu từ 01/01/2021
và kết thúc ngày 31/12/2021.

Phạm vi báo cáo: Báo cáo được lập dựa trên số liệu và thông tin tập hợp đối với trụ sở chính, các nhà máy,
công ty trực thuộc và trong phạm vi hoạt động của BIMICO trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin liên hệ: BIMICO rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Quý vị để Công ty có thể hoàn thành mục
tiêu phát triển bền vững, cũng như đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan đối với tính minh bạch thông tin,
tăng trưởng bền vững trong kinh doanh, và thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp của BIMICO với cộng đồng.

Tiêu chuẩn áp dụng: Báo cáo được xây dựng dựa trên bộ Tiêu chuẩn GRI – Phương án cốt lõi, Hướng
dẫn công bố thông tin về môi trường & xã hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thông tư 96/2020/
TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

 

Có thể bạn quan tâm