Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2021

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2021

 • Lũy kế FDI 2021
 • Báo cáo nhanh đầu tư nước ngoài 2021
 • Chi tiết FDI 2021
 • Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

➢Lũy kế FDI 2021

 • Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo ngành
 • Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đối tác
 • Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo địa phương

➢Báo cáo nhanh đầu tư nước ngoài 2021

 • Báo cáo nhanh đầu tư nước ngoài năm 2021 (Lũy kế đến 20/12/2021)

➢Chi tiết FDI 2021

 • Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 theo ngành (Tính từ 01/01/2021 đến 20/12/2021)
 • Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 theo đối tác (Tính từ 01/01/2021 đến 20/12/2021)
 • Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 theo địa phương (Tính từ 01/01/2021 đến 20/12/2021)

➢Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021

 • Tình hình hoạt động
 • Tình hình đăng ký đầu tư
 • Một số dự án đầu tư nước ngoài lớn trong năm 2021

Có thể bạn quan tâm

Products not found