Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang:             970
Định dạng:          Word

Ngày phát hành: Năm 2022

Thông tin chi tiết

Trên cơ sở Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/02/2020 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ quan lập quy hoạch xây dựng các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, phương án phát triển các huyện, thành phố để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch  Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai cụ thể hóa các nội dung lập quy hoạch tỉnh. Việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh  Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội để xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển năng động và có đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm