Previous slide
Next slide

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 5

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 6/10/2023

Thông tin chi tiết

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng: Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để tham mưu cho Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu
vực và quốc tế.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

2. Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Ủy viên: bao gồm lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây
dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dụng Đề án Trung tâm tài chính khu vực
và quốc tế.

4. Chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đối với các cơ quan, tô chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài
chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quôc tê do Thủ tướng Chính phủ giao.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm