Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang:             803

Định dạng:          PDF

Ngày phát hành: Tháng 12 năm 2021

Thông tin chi tiết

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, có ranh giới giáp với 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn là 4859,96 km2, dân số năm 2020 là 316.463 người gồm 7 dân tộc chủ
yếu (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông và Sán Chay) sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%.Mặc dù vậy, Tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi cần phải có quy hoạch chiến lược, kế hoạch và giải pháp mang tính đột phá, là tiền đề và động lực để phát triển trong giai đoạn mới.

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở đế lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt
khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm