Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bến Tre

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1082

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tỉnh Bến Tre được xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh phát triển mới. Quy hoạch tỉnh Bến Tre sẽ cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, đặc biệt là không gian cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, những khu vực có vai trò động lực phát triển của tỉnh; Đảm bảo tính kết nối đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực quan trọng; Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường,
quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng, an ninh.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm