Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 879

Định dạng: Word

Ngày phát hành : Năm 2023

Thông tin chi tiết

Kế thừa và phát huy các thành tựu đã đạt được thời kỳ 2010 – 2022; phát huy các tiềm năng, lợi thế; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đặc thù để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng tỉnh Hà Giang trở thành một tỉnh phát triển khá, bền vững của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy hoạch trước đây, vẫn còn có những vưóng mắc, sự chồng chéo, không thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, không linh hoạt trong quá trình thực hiện. Do vậy, các quy hoạch cần phải tích hợp để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, linh hoạt trong quá trình thực hiện. Một số định hướng đã nêu tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã không còn phù hợp.

– Triển khai Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Quy hoạch tỉnh Hà Giang được duyệt là cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; xây dựng các chính sách, giải pháp và huy động, sử dụng các nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm