Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 742

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức cao, với định hướng phát triển chính là ngành khai thác, sản xuất, chế biến sắt thép (chiếm 32% GRDP vào năm 2020) và được dự báo trong điều kiện kinh tế thế giới, khu vực và cả nước có nhiều yếu tố thuận lợi.
Sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố, công khai và chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch. Tính đến nay, sau hơn 8 năm thực hiện quy hoạch, kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, tác động và làm ảnh hưởng đến định hướng và nội dung Quy hoạch được phê duyệt.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn nêu trên và theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, việc rà soát và tiến hành lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thực sự cần thiết, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh. Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn tới năm 2050 sẽ xác định hướng phát triển dài hạn, phù hợp với các điều kiện mới, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và cả nước, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm của tỉnh Hà Tĩnh.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm