Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 871

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 2 năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quy hoạch trong thời kỳ vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng GDP/GRDP thời kỳ 2006-2010 đạt 10,6%/năm, thời kỳ 2011-2015 đạt 6,5%/năm, thời kỳ 2016-2019 đạt
7,5%/năm. GDP/GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 24,4 triệu đồng vào năm 2010, đạt 47,4 triệu đồng vào năm 2015 và đạt 69,9 triệu đồng vào năm 20191. Cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa chuyển dịch theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp và đạt được những chuyển biến vượt bậc. Tiềm lực về cơ sở vật chất, dịch vụ của ngành du lịch đã phát triển mạnh về quy mô lẫn chất lượng; hình thành một số ngành kinh tế mũi nhọn như đóng tàu, chế biến,
xuất khẩu thủy sản…

Bối cảnh thay đổi đòi hỏi phải có một Quy hoạch tính đến các yếu tố, điều kiện mới để tận dụng tối đa cơ hội, hạn chế các thách thức nhằm phát huy tốt nhất nội lực và tiềm năng của tỉnh trong giai đoạn phát triển sắp tới..

Tóm lại, việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trên toàn phạm vi lãnh thổ tỉnh. Đồng thời, bản quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho việc huy động, bố trí nguồn lựccủa các cấp chính quyền và các hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm