Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1.059 trang

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 7/2023

Thông tin chi tiết

Thực hiện Luật Quy hoạch (Luật số: 21/2017/QH14), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch tỉnh Kiên Giang).
Quy hoạch  Kiên Giang là quy hoạch cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch vùng ĐBSCL) ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động KTXH, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Nội dung Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở Quy hoạch vùng ĐBSCL; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động KTXH, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm