Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Bình

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 816

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 3 năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đã triển khai xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm của tỉnh, đồng thời triển khai các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên và vị trí địa chiến lược của Tỉnh cho sự phát triển toàn diện, bền vững, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, điều hành, quản lý và đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn tới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập “Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình được lập trong khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được lập. Tuy nhiên, do kinh nghiệm được tích lũy của nhiều năm qua; dựa vào các chiến lược phát triển KT-XH, chiến lược ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển và các quy hoạch thời kỳ trước có liên quan

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm