Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 929

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Theo quy định của Luật Quy hoạch, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, các quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu hết hiệu lực thi hành; ở cấp tỉnh chỉ lập Quy hoạch tỉnh và được tích hợp tất cả các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Do đó, để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh cho quá trình phát triển toàn diện của tỉnh; đồng thời, làm cơ sở để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2030 thì việc lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cần thiết.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm