Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 932

Định dạng : PDF

Ngày phát hành : Năm 2023

Thông tin chi tiết

Trà Vinh hiện tại vẫn là một tỉnh nghèo trong vùng ĐBSCL. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh đặt ra giai đoạn 2016-2020, chưa đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Mặt khác, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước đang có diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới, kinh tế toàn cầu sau đại dịch rất khó lường, phải nhìn nhận lại và chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến phát triển của tỉnh Trà Vinh. Quy hoạch tỉnh Trà Vinh cần phải được xây dựng để phù hợp với các bối cảnh mới này.

Xây dựng quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh nổi trội của tỉnh, trên cơ sở đó các phương án quy hoạch ngành kinh tế sẽ hướng tới phát triển được lợi thế so sánh để biến thành các lợi thế cạnh tranh của tỉnh bằng việc huy động được hiệu quả các nguồn lực xã hội (trong và ngoài tỉnh). Các phương án quy hoạch không gian, đô thị nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, khoa học công nghệ, các khu chức năng v.v… đều được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển lợi thế cạnh tranh của tỉnh và hưởng thụ thành quả từ các lợi thế cạnh tranh đó. Kết quả quy hoạch tỉnh Trà Vinh là xây dựng được không gian phát triển hợp lý, các khu vực động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hệ thống kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hiện đại, đảm bảo tính kết nối, đồng thời, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm