Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tin chi tiết

Tỉnh Yên Bái có vị trí nằm ở trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc; nằm giữa khu vực Tây Bắc và khu vực Đông Bắc, khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc với Vùng thủ đô Hà Nội. Toàn tỉnh có 09 đơn vị hành chính gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và 07 huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình.

Việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 20201 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Quy hoạch tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt trên 6%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 gấp hơn 4 lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển; cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm