Previous slide
Next slide

Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cuốn sách này chỉ ra rằng cho dù có cổ đông chiến lược hay thuê công ty tư vấn thì cũng không có nghĩa chủ doanh nghiệp sẽ không phải làm gì.Từ những kinh nghiệm thực tế thì tác giả chỉ ra rằng những người trực tiếp xây dựng và triển khai chiến lược của doanh nghiệp lại đóng góp nhiều gợi ý và sáng kiến cho các đối tác. Chính họ là những người phải làm việc nhiều hơn vì khi đối tác rút đi thì họ là người vận hành và điều chỉnh chiến lược. Cuốn sách cũng cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức, kinh nghiệm giám sát và đánh giá kết quả thực thi chiến lược.

Thông tin chi tiết

Một vài năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu khiến sức ép cạnh tranh và áp lực cải tổ càng đè nặng lên các doanh nghiệp Việt thì thuật ngữ “Tái cấu trúc” càng xuất hiện nhiều trên các văn kiện, diễn đàn, hội nghị.Tuy nhiên, để tái cấu trúc bắt đầu từ đâu và triển khai như thế nào dường như vẫn là băn khoăn lớn của hầu hết các doanh nghiệp.“Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh” được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp của tác giả Bùi Xuân Phong tại thị trường Việt Nam, đồng thời kết hợp lý thuyết hiện đại về quản trị và triển khai chiến lược.

Có ba cách để doanh nghiệp có thể áp dụng để xây dựng và thực hiện chiến lược, bao gồm:

– Tự học xây dựng chiến lược và tự triển khai.

– Tận dụng kinh nghiệm và kiến thức về xây dựng và thực hiện chiến lược từ cổ đông nước ngoài chiến lược.

– Thuê công ty tư vấn.

Có thể bạn quan tâm