Urban_Digital marketing guide for property developers and estate agents

Digital marketing guide for property developers and estate agents

 • Opportunity, challenge and reward
 • Developing your digital marketing strategy
 • Sample campaign checklist

Mô tả

➢Introduction

 • The Changing Buyer Relationship
 • What is digital marketing?
 • Combining Digital with Other Communications

➢Opportunity, challenge and reward

 • The Decline of Traditional Advertising
 • The Digital Opportunity for Property Developers
 • The NEW Home Buyers Journey
 • 5 stages of the homebuyer journey:

➢Developing your digital marketing strategy

 • Website Strategy
 • Content Strategy
 • Property Brochures and CGI
 • Images and Video
 • Landing Pages & Lead Generation
 • Online Advertising
 • SEO (Search engine optimisation)
 • Social Media
 • Referrals & 3rd Party Sites

➢Sample campaign checklist

 • “First Time Buyer New Homes”

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Urban_Digital marketing guide for property developers and estate agents”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *