Previous slide
Next slide

Hội thảo “Cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM): Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 2

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:8/11/2023

Thông tin chi tiết

Hội thảo “Cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM): Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) là một chính sách thuộc Thỏa thuận xanh châu Âu, là chiến lược tăng trưởng mới của EU nhằm xây dựng một xã hội
công bằng và thịnh vượng, thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển trên cơ sở một nền kinh tế sạch và bền vững. CBAM kỳ vọng sẽ giúp EU giảm phát thải carbon ít
nhất 55% vào năm 2030 so với mức năm 1990. Cơ chế này xây dựng dựa trên sự minh bạch về thông tin, sẽ ảnh hưởng lớn không chỉ về phát thải khí nhà kính, biến
đổi khí hậu, mà sẽ tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp. Từ ngày 01/10/2023, CBAM thực hiện áp dụng thí điểm cho giai đoạn
chuyển tiếp và dự kiến sẽ thực hiện đầy đủ từ năm 2026.
Với mục tiêu cập nhật những thông tin hữu ích cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp về các qui định mới của EU, lộ trình thực hiện CBAM và một số tác động của CBAM
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS)
phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Hội thảo “Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM): Cơ hội và thách thức
đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia; cơ quan quản lý Nhà nước; các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước
và nước ngoài; các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và các cơ quan truyền thông báo đài trên địa bàn Thành phố.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm